Al passat mes de maig, durant el Camp Científic Internacional d’Ecologia aplicada a zones humides i de Formació de nous/noves investigadors/es, organitzat pel Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i el TAIB (The Albufera International Biodiversity group), es va trobar per segona vegada un exemplar de Trichopodas pennipes, un dípter que actua com a fauna auxiliar en el control biològic de plagues.

Segons la bibliografia, Trichopodas pennipes és una espècie originària de la regió neàrtica i es coneix que va ser introduïda a les illes de Hawaii, Nova Zelanda, Argentina i Àfrica del Sud, entre d’altres, per al control de plagues. A Europa s’han trobat evidències de la seva presència a Itàlia, França, Portugal i Espanya, on es pensa que ha estat introduïda de manera fortuïta. A la península ibèrica, la primera cita data de 1998 a la platja de Pals a Girona, tot i que posteriorment es van capturar més exemplars a l’Escala (Girona). La dispersió d’aquest parasitoide ha continuat dins el territori espanyol, i aquest any 2014 s’han capturat dos exemplars al Parc Natural de S’Albufera, a Mallorca, durant els mostreigs efectuats al Camp Científic Internacional del TAIB.

Pel que fa a la seva taxonomia, Trichopodas pennipes és un insecte que pertany a l’ordre dels dípters (insectes amb un parell d’ales)i, dins d’aquest, a la família dels taquínids, una de les més extenses i cosmopolites de la classe Insecta. Les seves característiques identificatives són el color ataronjat del seu abdomen, un cap i un tòrax velluts i negres i una franja de pèls negres curts sobre les potes del darrere.

Diversos estudis científics han demostrat que aquest insecte parasita de forma natural larves i adults de diverses espècies de les famílies Pentatomidae, Coreidae, Pyrrhocoridae i Alydidae, com ara Nezara virudula, Coreus marginatus o Anasa tristis, tres tipus de xinxes considerades plagues d’importants cultius hortícoles com la carabassa, el carabassó, els tomàquets i els pebres. La taxa de parasitisme d’aquest dípter pot ser de entre el 80 i el 93% i el seu mètode consisteix en adherir els ous directament sobre el cos dels seus hostes. En el cas de Nezara virudula, s’ha constatat que el nostre taquínid parasita preferentment els mascles degut a les feromones segregades per aquests. Els seus efectes a les femelles no són tan potents, doncs les xinxes parasitades són capaces d’alimentar-se i posar ous durant algun temps.

Per tant, la presència de Trichopodas pennipes al Parc Natural pot afavorir un control natural de les poblacions de plagues que afecten als conreus de regadiu que es troben a les immediacions de s’Albufera. Si tenim en compte que aquest no és l’únic insecte del Parc que controla plagues potencials, aquesta àrea protegida es podria considerar un reservori d’enemics naturals dels insectes que afecten els nostres cultius, afavorint així un control biològic beneficiós per als agrosistemes de la zona.

Fotografia: equip TAIB, maig 2014