Publicacions

Des de la seva creació, el TAIB ha publicat tota la informació que genera o recopila, fent-la accessible a tothom. Qualsevol persona pot consultar-la i utilitzar-la pels seus propis estudis. Aquestes publicacions inclouen els informes anuals de l’activitat duita a terme pel TAIB, així com guies específiques i altres documents tècnics i científics.

Guies metodològiques

MedWet. Monitoring Mediterranean Wetland. Methodological Guide[EN]

MedWet - Monitoring mediterranean wetlands: a methodological guide (Part 1) (12.0 MiB)

MedWet - Monitoring mediterranean wetlands: a methodological guide (Part2) (12.2 MiB)

Guies naturalístiques

Botànica

Guia de les plantes / Plants of paths, marsh and meadows (2003) [CA][EN]

Guia il·lustrada del les plantes del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, útil per a la identificació i interpretació. És a la venda a la botiga del Parc.

Ornitologia

Guide to the birds of s’Albufera Natural Park (2007) [EN]

Actualització de la guia d’aucells del 2003 realitzada per Nick Owens. Versió en anglès.

Guide to the birds of s'Albufera Natural Park, Mallorca (1.7 MiB)

Guia dels aucells del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca (2003) [CA]

Guia dels aucells presents al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca realitzada per Nick Owens i Pere Vicens el 2003. Versió en català.

Guia dels aucells del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca (102.7 KiB)

Informes anuals del TAIB

Els informes anuals del TAIB recullen tota l’activitat duita a terme pel grup durant l’any. S’hi inclou la informació que fa referència als camps de traball, així com la que correspon a les investigacions i els seus resultats.

Memòria anual del TAIB 2012

Contingut:

 • Memòria del projecte del camp de formació i investigació científica internacional al Parc Natural de S’Albufera de Mallorca per Laura Royo i Nick J. Riddiford. [CA]
 • TAIB fieldwork training at the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca by L Royo and N J. Riddiford. [EN]
 • Inventari de la biota associada a les aigües de les Veles del camí de son Fornari per Immaculada Férriz [CA].
TAIB report 2012
TAIB report 2012 » Entrada
TAIB-Report-2012.pdf
Versió: 2012
1.7 MiB
2203 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2011

Contingut:

 • The Diatoms of s’Albufera by Caroline Gregory & P Lupton. [EN]
 • Les Diatomees de s’Albufera per Caroline Gregory, Paul Lupton & L Royo. [CA]
 • Paseriformes: evoluciones de poblaciones a s’Albufera de Mallorca por Carlos Herrera & NJ Riddiford.[ES]
 • Biodiversity Catalogue update, 2011 by I Férriz & NJ Riddiford .[EN]
 • Catàleg de Biodiversitat: actualització 2011 per I Férriz, N J Riddiford & L Royo. [CA]
TAIB report 2011
TAIB report 2011
TAIB-Report-2011.pdf
Versió: 2011
1.5 MiB
1584 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2010

Contingut:

 • The Aquatic Beetles and Molluscs of the Albufera by N J Riddiford. [EN]
 • Bat Survey of Son Bosc, Mallorca by Rob Strachan. [EN]
TAIB report 2010
TAIB report 2010
TAIB-Report-2010.pdf
Versió: 2010
1.6 MiB
1919 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2009

Contingut:

 • The Charophytes of s’Albufera de Mallorca by NJ Riddiford [EN]
 • Els Caròfits de s’Albufera de Mallorca by NJ Riddiford [CA]
 • La potencialitat de l’ús públic d’Es Comú d’Abaix. Una primera aproximació a la seva anàlisi by I Férriz. [CA]
TAIB report 2009
TAIB report 2009
TAIB-Report-2009.pdf
Versió: 2009
8.9 MiB
2925 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2008

Contingut:

 • The fish of s’Albufera de Mallorca by N J Riddiford and LuzEva Fernández. [EN].
 • Submerged macrophytes and aquatic invertebrates of s’Albufera by N J Riddiford and I Férriz. [EN].
 • Distribution of the populations of Thymelaea velutina and Juniperus oxycedrus subspecies macrocarpa in the dunes of Es Comú, PN de S’Albufera, Mallorca by I Férriz. [EN].
 • Els peixos de s’Albufera per NJ Riddiford. [CA]
 • Invertebrats aquàtics i plantes submergides de s’Albufera per N J Riddiford. [CA]
 • Distribució de les poblacions de Thymelaea velutina i de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa a les dunes d’Es Comú, PN de s’Albufera, Mallorca per I Férriz i N J. Riddiford. [CA]
TAIB report 2008
TAIB report 2008
TAIB-Report-2008.pdf
4.1 MiB
2511 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2007

Contingut:

 • The Reed Bunting Emberiza schoeniclus at s’Albufera de Mallorca by N J Riddiford. [EN].
 • Impact on vegetation of livestock removal from a fossil dune by N J Riddiford and I Férriz. [EN].
 • Scientific editing of a guide to the Birds of s’Albufera by N J Riddiford. [EN].
 • A GIS programme for TAIB by Helen Wood. [EN].
 • Bat studies at S’Albufera de Mallorca by Jordi Serra-Cobo. [EN].
 • Son Bosc: one of Mallorca’s richest sites, now threatened by N Riddiford and I Férriz. [EN].
 • El estudio del sistema playa-duna en Es Comú de Muro (Parque Natural de s’Albufera) como ejemplo de la Gestión Integrada del Medio Costero  por Laura Royo, Anna Traveset y Jaume Servera. [ES].
 • Estudis sobre l’hortolà de canyet i l’evolució d’una duna fòssil, i preparació dels textos científics d’una guia de les aus de s’Albufera de mallorca 2007 per Inmacuada Férriz i Nick J. Riddiford. [CA].
 • Estudios de murciélagos a s’Albufera de Mallorca por Jordi Serra-Cobo. [ES].
TAIB report 2007
TAIB report 2007
TAIB-Report-2007.pdf
Versió: 2007
2.1 MiB
1674 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2006

Contingut:

 • The dynamics of reedbeds after fire and their associated biodiversity by G Prior and N J. Riddiford. [EN].
 • Diptera biodiversity at s’Albufera by Martin J. Ebejer, David J. Gibbs & N J Riddiford. [EN].
 • Monitoring the status and conservation management of the rare orchid Orchis robusta by F Prunier, I Férriz & NJ Riddiford. [EN].
 • European Moth Night by Martin R. Honey & Inmaculada Férriz. [EN].
 • Bat Notes, May by Eleanor Jones. [EN].
 • La investigación del TAIB (The Albufera International Biodiversity group) en el Parque Natural de s’Albufera de Mallorca por I Férriz y N Riddiford. [ES].
 • El estudio del sistema playa-duna en Es Comú de Muro (Parque Natural de s’Albufera) como ejemplo de la Gestión Integrada del Medio Costero por L Royo, Anna Traveset y Jaume Servera. [ES].
TAIB-Report-2006
TAIB-Report-2006
TAIB-Report-2006.pdf
5.4 MiB
3232 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2005

Contingut:

English version

 • Statistical analysis of time series of conductivity in s’Albufera Natural Park by Jeroen Veraart.
 • The status or ecological requirements of notable species in 2003.
 • Current status, conservation and management for the most notable species at s’Albufera.
 • Invertebrates of reedbeds.
 • Reedbed vegetation description, methodology employed.
 • Location of 2005 fire and reedbed biodiversity studiy sites.
 • Monitoring water quality in s’Albufera using invertebrate communities – a calibration exercice by B.C. Eversham, F. Prunier, R. Vaquer.
 • Keys to odonata, sphaeroma species & aquatic Mollusca.
 • Title of investigations undertaken by University of York Masters students in 2005.

Catalan version

 • Statistical analysis of time series of conductivity in s’Albufera Natural Park (Jeroen Veraart)
 • L’estatus i/o necessitats ecològiques de les espècies més significatives del Catàleg de 2003
 • Current status, conservation and management for the most notable species at S’Albufera
 • Descripció de la vegetació del canyissar-Metodologia utilitzada
 • Localització de l’incendi del 2005 i dels estudis de biodiversitat
 • Monitoring water quality in s’Albufera using invertebrate communities – calibration exercice, April 2005 (B.C. Eversham, F. Prunier, R. Vaquer
 • Keys to Odonata. Sphaeroma species & Aquatic Mollusca
 • Espècies del gènere Idaea a s’Albufera
 • Title of investigations undertaken by University of York Master students 2005
 • Llista de novetats a cada taxon. Revisió del catàleg de biodiversitat de 2003
TAIB-Report-2005
TAIB-Report-2005
TAIB-Report-2005.pdf
1.3 MiB
2139 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2004

Contingut:

 • Grazing as a management tool at PN S’Albufera de Mallorca by N Riddiford
 • Selection of bioindicators to assess effects of freshwater use in wetlands: a case study of s’Albufera de Mallorca, Spain – extracts of main findings by J.A. Veraart, R.S. de Groot, G. Perelló, N.J. Riddiford & R. Roikackers
 • Social interactions of the endangered crested coot Fulica cristata by Jan Bissinger
 • Weather in the marsh: the new weather statio by Jeroen Veraart
 • Proposal: development of guidelines for inventory and quantification of wetland good and services, a case study of Parc Natural de S’Albufera de Mallorca by Teresa Ros Dosda
 • Integrated assessment of grazing as a management tool in NP s’Albufera de Mallorca: summary and main findings by Carmen Portero-Martí
 • Biodiversity Training for Protected Area managers, conservation NGOs and field biologists by F Prunier & N Riddiford
 • Posidonia oceanica, its role, its importance and why we should protect it by Iratxed González
TAIB report 2004
TAIB report 2004
TAIB-Report-2004.pdf
Versió: 2004
1.9 MiB
1612 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2003

Contingut (Vol. I):

 • Monitoring of aquatic vegetation and zooplankton in S’Albufera Natural Park by Jeroen Veraart
 • An investigation into the value of different tree species to invertebrates on S’Albufera natural parc with particular reference to evaluation of the importance of Populus alba by Paul Lupton
 • Orthoptera of the Parc Natural de S’Albufera by F Prunier
 • Results of the census of Ardeidae – 23/10/2003 by Pere Vicens and F Prunier
 • A pilot study to investigate how substrate samples can be used to determine the diet of wading birds by Paul Lupton
 • Dry habitats at s’Albufera: biodiversity and management issues by F Prunier and Brian Eversham
 • MedWetCoast training course, April 2003 by N Riddiford
 • MedWetCoast training course, October 2003 by N Riddiford
 • Statistics Course: a brief introduction using an intuitive approach by F Prunier
 • TAIB data management by Chris Donnelly

Contingut (Vol. II). University of York special. MRes Study Reports:

 •  Do bee-eaters eat bees? Diet and foraging behaviour of Merops apiaster in the disturbed habitat of Son Bosc, Parc Natural de S’Albufera, Mallorca by Mark Goddard
 • The density and diversity of winged Hymenoptera in a proposed extension to the Parc Natural de S’Albufera, Mallorca by Daniel Chapman
 • A study of Coleoptera richness in the fossil dune systems in the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca by Philip Wells
 • Analysis of floral heterogeneity and dominance in Son Bosc, the proposed new site for S’Albufera by Victoria Wilkins
 • Dieback of juniper Juniperus oxycedrus macrocarpa along Es Comú coastal dunes of S’Albufera and the effects of tourist use by Julia Birkinshaw
 • The role of prickly juniper Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa in controlling fore-dune erosion on Es Comú beach, Mallorca by Susie Turpie
 • Using triangulation for identifying probable marsh harrier Circus aeruginosus nest sites at S’Albufera NP, Mallorca by Daniela Wagner
 • Spatial and temporal foraging behaviour of the marsh harrier Circus aeruginosus by Louise Cunningham
 • The effect of lagoon characteristics on waterfowl diversity by Kate Brookes
 • The impact of grazing for food availability to dabbling ducks by Charles Meshack
 • Iberian marsh frog Rana perezi density in relation to vegetation structure and diurnal period in S’Albufera Natural Park by Amy Barker
 • The effects of elevated nitrate levels on aquatic vegetation structure in S’Albufera Natural Park, Mallorca by Sally Westaway
 • Impacts of human disturbance on the distribution and abundance of butterfly and dragonfly species in s’Albufera by Joanna Brown
 • To disturb or not to disturb? an investigation of the effects of human presence on bird density by Lorena Pasquini
 • Ecotourism in planning management strategies: accounting for visitor expectations by Amélie Knapp
 • The effect of management regime on Hyles dahlii larvae associated with Euphorbia terracina by Emily Goodman
 • The invertebrate fauna of trees in S’Albufera: implications for management by Morag McCracken
 • Variation in the song of the Cetti’s warbler Cettia cetti by Helen Markland
TAIB report 2003 - Vol.1
TAIB report 2003 - Vol.1
TAIB-Report-2003-Vol1.pdf
3.3 MiB
1899 Downloads
Detalls

TAIB report 2003 - Vol.2
TAIB report 2003 - Vol.2
TAIB-Report-2003-Vol2.pdf
Versió: 2003
3.0 MiB
1181 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2002

Continguts:

 • Towards the use of bio-indicators to assess the anthropogenic impacts on aquatic biodiversity and water quality in s’Albufera Natural Park by Jeroen Veraart
 • Impacts and problems: why should damage to seagrass beds in Alcudia Bay be a concern to the Parc by Nick Riddiford
 • Additional records of Bryophytes in the Parc Natural de S’Albufera de Mallorca by R.C. Stern
 • Diversity and Foraging Behaviour in the Hymenoptera of S’Albufera by Leanne Mason, Jo Phillips, Dan Nussey and Daniel Morrish
 • Herons and Egrets in S´Albufera by Iain Hartley, Augustus Asamoah, Felix Eigenbrod, Gareth Fisher and Andrew Marshall
 • Odonata (dragonflies and damselflies) at the Parc Natural de S’Albufera – project proposal by Mayumi Sato
 • Distribution of the Purple Gallinule Porphyrio porphyrio population in S’Albufera Natural Park, Mallorca by Monika Böhm, Sarah Gwillym, Mairead Maclean and Mayumi Sato
 • Observations of the condition of trees at s’Albufera 1989-2002 by Nick Riddiford
 • Introduced species at S’Albufera by Nick Riddiford
 • Summary report: herbivore feeding preferences – what do management “tools” eat? by Martin Helicar, Ian Morton, Alex Thompson and Ben Collen
 • Monitoring grazing activity and its impact on biodiversity: invertebrate diversity, using Orthoptera as bioindicators by Florent Prunier
 • Programme development: trainingDesigning a monitoring programme by Nick Riddiford
 • TAIB educational learning activity for participants: Oral presentation with computer support by Florent Prunier
TAIB report 2002
TAIB report 2002
TAIB-Report-2002.pdf
Versió: 2002
847.6 KiB
1854 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2001

Contingut:

 • Monitoring of aquatic vegetation and zooplankton in s’Albufera Natural Park by Jeroen Veraart
 • Dune observation, Parc Natural de S’Albufera  by Rachel King
 • Diptera of S’Albufera de Mallorca – updated report on visit to NP S’Albufera by Martin Ebejer
 • Identifications of Diptera from S’Albufereta (and one sample from S’Albufera) by Martin Ebejer
 • Monitoring of reedbed passerines in Mallorca by Brigitte Poulin
 • Determinació de la població reproductora de Queca Botaurus stellaris al PN de  s’Albufera de Mallorca. Cens per detecció de cants per Pere Vicens
 • What factors determine niche partitioning in Ardeidae and invertebrates on an island wetland in the Mediterranean, under conservation management? by Leanne Sargeant
 • The Integrated Assessment of Water Use, Water Policies and Water Management in the Sa Pobla-Inca catchment area, Mallorca by Benoit Cathala, Geraldine Ducos & Sergios Karatzos
 • SAVE by Nick Riddiford, Gabriel Perelló and Maciá Blazquez
TAIB report 2001
TAIB report 2001
TAIB-Report-2001.pdf
Versió: 2001
1.2 MiB
1583 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 2000

Continguts:

 • Towards the use of bio-indicators to assess the anthropogenic impacts on aquatic biodiversity and water quality in s’Albufera Natural Park by Jeroen Veraart
 • Pilot Study of the Seagrass Posidonia oceanica Ecosystem in the Bay of Alcudia Bordering the Parc Natural de S’Albufera, Mallorca: a preliminary report by Suzanne Marshall
 • Pilot Study of the Seagrass Posidonia oceanica Ecosystem in the Bay of Alcudia Bordering the Parc Natural de S’Albufera, Mallorca: report of findings by Suzanne Marshall
 • Fungi of S’Albufera Natural Park, Mallorca – October/November 2000 by Rachel King
 • An initial report on some of the Lichens of the Parc Natural S’Albufera de Mallorca, October-November 2000 by Rose Pride
 • Continuing studies of the moth fauna (Lepidoptera: Heterocera) of s’Albufera de Mallorca and other areas of the Balearic Islands – towards an up-dated check list of the Lepidoptera by Martin R. Honey and Nick J. Riddiford
 • Habitat Biodiversity Investigations: Sampling of Habitats for physical and vegetative structure, species presence and impacts on biodiversity by Chris Donnelly
 • Habitat Mapping: Further analyses of Habitats present within the Park by Chris Donnelly
 • Reedbed passerines by Brigitte Poulin
 • A comparison of the results of a bird ringing project at S’Albufera in November 1997 with those of a repeat project in November 1999, by D M Hanford, H F Coats, R Evans and R J Rigdon
 • Monitoring bitterns at S’Albufera by Glen Tyler
 • Thesis Proposal: An Integrated Assessment of Tourism in the S’Albufera Natural Park region on Mallorca; a contribution to the development of a management plan for sustainable tourism by Mishka Stuip
 • Menorcan moths by Martin R. Honey, Marga Orfila and Nick Riddiford
 • European reedbed management handbook case study, Managing for diversity in the Mediterranean coastal wetland of s’Albufera de Mallorca.
 • Starting point by Nick Riddiford, Gabriel Perelló and Juana Garau
TAIB Report 2000
TAIB Report 2000
TAIB-Report-2000.pdf
Versió: 2000
693.7 KiB
2637 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1999

Continguts:

 • Project S’Albufera: Synopsis of Main Studies, 1989-99.
 • Summary of Work in 1999.
TAIB Report 1999
TAIB Report 1999
TAIB-Report-1999.pdf
Versió: 1999
268.6 KiB
1498 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1998

Continguts:

 • Management of the Parc Natural de s’Albufera by Professor Palmer Newbould.
 • Monitoring of vegetation structure and evolution in relation to water depth and Conductivity at the Parc Natural de s’Albufera: a collaboration between Tour du Valat Biological Station and Earthwatch Europe Project S’Albufera by Nick Riddiford, Carolina Encinas, Project S’Albufera, and André Mauchamp, Tour du Valat  Biological Station.
 • The Mallorcan thrill by Esther Fondo.
 • Bird Ringing at S’Albufera, November 1997 and February 1998 by D. M. Hanford, H. F. Coats, R. Evans and R. H. Rigdon.
 • Recent Lepidoptera discoveries by Martin Honey.
TAIB Report 1998
TAIB Report 1998
TAIB-Report-1998.pdf
Versió: 1998
175.5 KiB
2174 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1997

Continguts:

 • Assessment of Functions and Socio-economic Values of Natural Ecosystems and Protected areas: Pilot Study on the NP de S’Albufera de Mallorca – Conclusions by M. Mata, L.G. Hein and R.S. De Groot.
 • Towards a manual for the practical application of the environmental function assessment: a case study of NP S’Albufera de Mallorca – final comments by Sas Terpstra.
 • Towards the operationalization of the environmental function assessment in a GIS-application: a case study of NP S’Albufera de Mallorca – summary by Sas Terpstra.
 • Modelling the potential conflicts between Biodiversity Conservation and Water Quality Regulation in S’Albufera NP, Mallorca – summary by  J. P. Van der Perk.
 • Biodiversity conservation in S’Albufera NP: an analysis of main relevant functions, (potential) land-use conflicts and related policies – summary  by Carolien Borggreve.
 • Project S’Albufera research proposal for 1998-2000 by Nick Riddiford and Michelle Chapman.
 • Public use of the Es Comu beach, NP S’Albufera, August 1997 by Julia Passman and Amanda Spurr.
 • A preliminary survey of prickly juniper Juniperus oxycedrus macrocarpa regeneration in the PN de S’Albufera coastal dunes by Julia Passman and Amanda Spurr.
 • Los Hongos del parque natural de S’Albufera, Mallorca by Rachel King.
 • Project S’Albufera, invertebrate survey and evaluation by Paul Lupton.
TAIB Report 1997
TAIB Report 1997
TAIB-Report-1997.pdf
Versió: 1997
331.1 KiB
2321 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1996

Continguts:

 • MedWet Guide to Monitoring Mediterranean Wetlands: the S’Albufera de Mallorca contribution by Nick Riddiford and Joan Mayol Serra)
  Studies of Populus alba by Nick Riddiford and Myslibor Chalupa
 • A Further Study of  Water Quality and Aquatic Invertebrate Communities at S’Albufera, Mallorca in the Spring, Summer and Autumn of 1996 by Michelle Chapman
 • Study of Egrets: Earthwatch S’Albufera by Nick Owens
 • Biodiversity studies: distribution and abundance ‑ a pilot study by Paul Lupton and Nick Riddiford
 • Further observations on the bryophytes in the PN de S’Albufera de Mallorca by R. C. Stern
 • The Odonata of the Parc Natural de S’Albufera by Nick Riddiford and Joan Mayol
 • Further studies of the distribution of Odonata and Lepidoptera: S’Albufera by Chris Donnelly
 • Purple Gallinules Porphyrio porphyrio at S’ Albufera de Mallorca by Nick Owens
 • Roosting birds at S’Albufera de Mallorca by Nick Owens
TAIB Report 1996
TAIB Report 1996
TAIB-Report-1996.pdf
Versió: 1996
332.8 KiB
2176 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1995

Continguts:

 • The Purple Gallinule (Gall d’Aigua) Porphyrio porphyrio at S’Albufera de Mallorca by Nick Owens and Pere Viçens)
 • Aphids on Phragmites, August 1995 by Roger Wood and Ken Halliday
 • Re-colonisation of an area of coastal sand dune by vegetation destroyed by fire (by Nick Riddiford and Maria Zas
 • Parc Natural de S’Albufera Management Plan, 1995-98. Consultation comments by members of the Project S’Albufera scientific team
 • Observations of roosting Starlings, 22nd October to 3rd November 1995 by Nick Owens
 • Report on an Earthwatch expedition to S’Albufera de Mallorca by O’Kah Ebwekoh Monya
 • Assessment of functions and socio-economic values of natural ecosystems and protected areas: pilot study on the Parc Natural de S’Albufera de Mallorca by Macarena Mata
 • GIS application to ecosystem valuation for land use planning – a case study of S’Albufera Natural Park, Mallorca by Sas Terpstra
 • Aquatic Invertebrates and water quality at S’Albufera by Michelle Chapman  
TAIB Report 1995
TAIB Report 1995
TAIB-Report-1995.pdf
269.7 KiB
2394 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1994

Continguts:

 • A brief study of the growth of  Phragmites by Alan Radermacher
 • Bryophytes in the  Parc Natural de S’Albufera by R. C. Stern
 • Monitoring water quality at S’Albufera by Nick Riddiford
 • Making Biodiversity Data Accessible  by Jeremy Harrison
 • S’Albufera as an International Model Biodiversity Site by Nick Riddiford, Terry Wells & Sara Hawkswell
 • Biodiversity – Channelling Field Data into use in action by Max Nicholson
 • Project S’Albufera  data management system  by Sara Hawkswell and Nick Riddiford
 • Assessment of the functions and values of natural ecosystems and protected areas: a case study of the  PN de S’Albufera by ir. J. H. van Alst.
 • Mediterranean Wildlife – Team IV S’Albufera 1994 by Michelle Chapman
 • Albufera – A personal overview, 1992-1994 by Alan Radermache
 • A study of roosting birds at the  Parc Natural de S’Albufera, autumn 1994 by Chris Donnelly and Nick Riddiford
 • Water level recording in the Gran Canal by Sara Hawkswell
 • Habitat mapping by Sara Hawkswell
TAIB Report 1994
TAIB Report 1994
TAIB-Report-1994.pdf
Versió: 1994
354.8 KiB
2240 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1993

Continguts:

 • Further study of the growth of  Phragmites by Alan Radermacher
 • Monitoring the changing population of  Euphorbia terracina on the Turo de Ses Eres by Jo Newbould
 • Collection of mosses made in autumn 1993 at S’Albufera by R. C. Stern, Franklyn Perring and Nick Riddiford
 • Invertebrate studies: moths by Nick Riddiford
 • Lepidoptera (Heterocera) recorded at S’Albufera Natural Park in 1992-93 by Barry Goater
 • Sampling of  Odonata  larvae and other aquatic fauna at S’Albufera, Mallorca in October 1992 by Ed Cross
 • Invertebrate studies: spiders and beetles by Nick Riddiford
 • Ornithology: ringing studies by Roger Riddington and Roy Taylor
 • Coot Fulica atra habitat choice and time budgets by Nick Riddiford
 • White-headed Duck Oxyura leucocephala observations by Nick Riddiford
 • A short-term investigation into the ecology of the small mammals at S’Albufera, May 1993vby Rob Strachan
 • Study of the life cycle of the Albufera Marsh Frog  Rana ridibunda perezi by Nick Riddiford and Sara Hawkswell
 • A preliminary checklist of taxa and associated ecological types at the  Parc Natural de S’Albufera , Mallorca by Nick Riddiford and Max Nicholson
 • Ecotourism in Mallorca: S’Albufera by Max Nicholson and Nick Riddiford
 • S’Albufera: display materials for the new Visitor Centre by Hannah Bonner
 • Project S’Albufera  participation in the new Parc Natural de S’Albufera  Visitor Centre display by Nick Riddiford
 • Habitat and feeding ecology of  Acrocephalus melanopogon  and the impact of recent fires and management practices at S’Albufera de Mallorca by Roy Taylor
TAIB Report 1993
TAIB Report 1993
TAIB-Report-1993.pdf
Versió: 1993
464.8 KiB
2237 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1992

Continguts:

 • Biomass and productivity of  Phragmites australis and Cladium mariscus on the Albufera of Mallorca by Palmer Newbould
 • Monitoring orchids at S’Albufera, Mallorca by Terry Wells
 • Preliminary report on the macrofungi of S’Albufera by Sheila Wells
 • S ‘Albufera butterfly & dragonfly transect methodology by Nick Riddiford & Keith Bowey
 • S’Albufera moth survey, 1991 by Simon McKelvey
 • S’Albufera hoverfly transect and survey by Simon McKelvey
 • Molluscs at S’Albufera Natural Park by C.R.C. Paul
 • S’Albufera bird transects by Nick Riddiford
 • Mammal studies, 1991 by Keith Bowey & Nick Riddiford
TAIB Report 1992
TAIB Report 1992
TAIB-Report-1992.pdf
Versió: 1992
1.6 MiB
2556 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1991

Continguts:

 • Phragmites and Cladium on Albufera.  P J Newbould
 • Report on the 1990 Field Season. Ecology & Conservation Unit, University College London. B Wood (ed.). (in press).
 • Seguiment dels efectes de la paustura al parc natural de S’Albufera de Mallorca, 1990. Documents tecnics de Conservacio 4. SECONA, Palma de Mallorca. Miquel Frontera i Serra i V Forteza i Pons.
 • Plan d’us i gestio del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca. Documents tecnics de Conservacio 3. SECONA, Palma de Mallorca. MAYOL, J.
 • Parc Natural de S’Albufera de Mallorca: Ornithological overview. Associacio Balear d’Amics dels Parcs, Can Picafort. J Mayol.
 • Seguiment de l’avifauna del Parc, agost 1990-julio 1991. Associacio Balear d’Amics dels Parcs, Can Picafort. B Perelló.
 • Project S’Albufera: A new model for environmental research . Earthwatch Europe, Oxford. N J Riddiford.
 • A small influx of the Long-tailed Blue Lampides boeticus at S’Albufera Natural Park, Mallorca. Bull. Amat. Ent. Soc. 50:164. N J Riddiford.
 • Monitoring for Environmental Change: The Earthwatch Europe S’Albufera Project – a summary report of the second season’s work 1990. Earthwatch Europe, Oxford. P J Newbould  and N J Riddiford.
 • Further studies towards a monitoring programme for S’Albufera de Mallorca.  Discussion Papers in Conservation  No. 55. Ecology & Conservation Unit, University College London. B Wood (ed.).
TAIB Report 1991
TAIB Report 1991
TAIB-Report-1991.pdf
Versió: 1991
208.9 KiB
2146 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1990

Continguts:

 • The Albufera de Alcudia (Mallorca): an assessment of the importance of this wetland for colonially nesting Ardeidae. Station Biologique de la Tour du Valat cyclo styled report. H Hafner and L Hoffman.
 • The Albufera, Mallorca, as a Global Observatory. Jornades del Medi Ambient de les Balears. P Newbould.
 • Monitoring for Global Change: The Earthwatch Europe S’Albufera Project . Earthwatch Europe, Oxford. P J Newbould  and N J Riddiford.
TAIB Report 1990
TAIB Report 1990
TAIB-Report-1990.pdf
Versió: 1990
110.3 KiB
2448 Downloads
Detalls

Memòria anual del TAIB 1989

Continguts:

 • Albufera:  Aspects of Hydrology, Vegetation, History and Management . University College London M.Sc. in Conservation dissertation. C Howe.
 • The Albufera as a Global Monitoring Station. Earthwatch Europe cyclostyled report. P Newbould.
 • Consumption of  Phragmites australis  at S’Albufera, Mallorca. In  The Albufera as a Global Monitoring Station by P Newbould, N J Riddiford and E Grace.
 • UCL S’Albufera Studies, 1989 . University College London Ecology & Conservation Unit. B Wood (ed.).
TAIB Report 1989
TAIB Report 1989
TAIB-Report-1989.pdf
Versió: 1989
116.3 KiB
2966 Downloads
Detalls

This post is also available in: Anglès Castellà