S’Albufera

S‘Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de les Illes Balears. El Parc Natural de s’Albufera de Mallorca està situat als termes de Muro i sa Pobla. Té una extensió de 1.688 hectàrees, quasi el 80% de propietat pública. La resta són finques de la perifèria del Parc. El Parc Natural de s’Albufera de Mallorca és aigua, vida i cultura.

S’Albufera de Mallorca fou declarada Parc natural el 28 de gener de 1988 (Decret 4/1988). És també Zona Humida d’Importància Internacional inclosa en el conveni de Ramsar i en la Xarxa natura 2000, com a Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i Lloc d’importància comunitària (LIC).

Podeu endinsar-vos dins el món del Parc Natural a la seva web no oficial (no activa des del Desembre del 2012, però amb molta informació i referències).

Podeu també consultar la pàgina web oficial d’Espais de Natura Balear.

PN_Albufera_Mallorca