Projecte d’investigació i formació a s’Albufera

El Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i el TAIB organitzen un CAMP CIENTÍFIC INTERNACIONAL d’Ecologia aplicada a zones humides i de formació de nous/noves investigadors/investigadores.

Les activitats a realitzar seran:

  1. Seguiment de grups de fauna i flora indicadors de la qualitat dels hàbitats (aus, tortugues, papallones i libèl·lules, papaions, invertebrats aquàtics, macròfits, vegetació dunar…).
  2. Estudi de l’estatus poblacional del rat-grill (musaranya) (Crocidura s.p.) a s’Albufera.
  3. Estudi sobre la taxonomia i ecologia dels Aculeata (abelles i vespes) al Parc.
  4. Altres activitats puntuals, com xerrades sobre diversos temes (educació ambiental, gestió costanera integrada, …), anellament d’aus, etc.

S’ofereixen 5 places a estudiants (segon cicle) i llicenciats/des en Biologia, Ciències Ambientals i Geografia, principalment, així com a d’altres interessats/des en el tema. Es donarà preferència a les sol·licituds provinents de les Balears. S’inclou l’allotjament i la manutenció.

Dates del camp: Del 12 al 25 de maig de 2014

Es requereixen coneixements de biologia o geografia física i d’anglès per a la realització del camp.

Les sol·licituds es poden trametre abans del 2 de maig, adjuntant-hi un breu currículum, a l’adreça de correu electrònic info@taib.info, on també us podeu dirigir per a qualsevol consulta, o telefonant al número 635530539.

 

This post is also available in: Castellà